Management in the Era of Social Media

Přestože sociální média jsou k dispozici relativně krátkou dobu, výrazně mění způsoby znalostní práce. Schopnost efektivně využívat tato média je určující pro konkurenceschopnost firem. Cílem projektu Management v éře sociálních médií bylo vymezit oblasti, v nichž je využívání sociálních médií nejperspektivnější a vypracovat doporučení pro zavedení sociálních médií do firem, a to včetně nezbytných změn firemní kultury.

Zpracování projektu bylo umožněno díky účelové podpoře na specifický vysokoškolský výzkum udělený roku 2012 Univerzitě Palackého v Olomouci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Grant FF_2012_002 Management v éře sociálních médií.

 

Řešitelský tým projektu:
Doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. – vedoucí týmu
Studentky magisterského stupně Aplikovaných ekonomických studií:
Bc. Kristýna Potůčková
Bc. Petra Horylová
Bc. Alice Zbraňková
Bc. Zuzana Šimičáková

 

Shrnutí výsledků výzkumu a doporučení pro firmy

Sociální média jsou interaktivní internetové platformy, na nichž jedinci a skupiny sdílejí, spoluutvářejí, diskutují a upravují obsah. Jsou-li efektivně využívány, podporují synergické efekty vznikající při komunikaci a spolupráci znalostních pracovníků. V českém prostředí jsou sociální média využívána především k prezentaci firem a jejich produktů. Využívání sociálních médií pro komunikaci a spolupráci pracovníků firmy je daleko méně obvyklé, podobně jako využívání profesních sociálních sítí k recruitmentu.
Technicky je zavedení sociálních médií do firem je poměrně jednoduché. Firma se může dle vlastních potřeb rozhodnout, zda pro podporu spolupráce a komunikace pracovníků začne využívat některou z externích sítí nebo zda implementuje některou z interních sítí. Externí sociální sítě nabízejí bezplatně řadu nástrojů pro uzavřenou synchronní i asynchronní komunikaci, pro sdílení a společné úpravy dokumentů apod. Interní sociální média nabízené na trhu mívají také základní verzi bezplatnou, ta má však pochopitelně určitá omezení. Placené úrovně nabízejí větší rozsah nástrojů, podporu a vyšší stupeň zabezpečení. Vybraná sociální média, poskytovatelé a příklady využití podle oblastí firemních činností jsou uvedeny níže.
K tomu, aby firma začala sociální média šířeji využívat, je zásadním předpokladem podpora ze strany managementu, přesněji nejvyššího managementu. Zavedení sociálních médií do práce firmy je významnou organizační, ale i kulturní změnou. Aby mělo využívání sociálních médií smysl a přineslo očekávané efekty, musí pracovníci být ochotni změnit dosavadní způsoby práce, být ochotni sociální média využívat, otevřeně zde komunikovat, sdílet své znalosti, spolupracovat s kolegy ze vzdálených míst, které osobně neznají atd. Vedoucí pracovníci musí počítat s tím, že se zjednoduší komunikační schémata ve firmě, a že pracovníci budou moci komunikovat navzájem přímo, aniž by jejich nadřízení byli informováni. Takové změny lze nastartovat jedině cestou shora – dolů. Zavedení sociálních médií musí podpořit nejvyšší management firmy a titíž manažeři musí sociální média začít využívat tak, jak očekávají ode všech pracovníků. Pracovníci musí být k užívání sociálních médií řádně proškoleni. Musí jim být zřejmé, jak a k čemu se firmou vybraná sociální média využívají, ale musí také chápat, jaké chování se od nich očekává a jak bude podporováno. To znamená, že musí být promyšleny změny v oblasti motivace, hodnocení a odměňování pracovníků. Firma také musí zvážit případná rizika využívání sociálních médií a v té souvislosti stanovit pravidla chování pracovníků, způsoby kontroly, a systém případných sankcí. Takovou politiku je vhodné stanovit i pro chování pracovníků na veřejných sociálních sítích, aby nemohli žádným způsobem poškodit zaměstnavatele.

 

Nejvýznamnější pracovní aktivity, které lze zefektivnit využíváním sociálních médií

 • Komunikace
 • Sdílení znalostí
 • Spolupráce
 • Rozšiřování osobních kontaktů, budování profesních vztahů, vytváření komunit
 • Nahrazování e-mailové komunikace

 

Nejvýznamnější přínosy využívání sociálních médií

 • Výrazné zvýšení produktivity znalostních pracovníků (až o 25 %)
 • Rychlejší přístup ke znalostem
 • Využití názorů a idejí široké veřejnosti (crowdsourcing)
 • Snížení nákladů na komunikaci
 • Rychlejší přístup k interním odborníkům v organizaci
 • Snížení dopravních nákladů spjatých s přesuny znalostních pracovníků
 • Zvýšení spokojenosti zaměstnanců
 • Zvýšení počtu tržně úspěšných inovací
 • Zvýšení příjmů

Nejvýznamnější rizika využívání sociálních médií

 • Organizace se stane cílem Social Media Intelligence
 • Vyzrazení citlivých informací a know-how
 • Poškození dobrého jména firmy

Sociální média – vybrané nástroje, poskytovatelé a příklady využití podle oblastí firemních činností

1. Zjišťování a využívání názorů zákazníků
Diskusní fóra (srov. např. http://www.mbank.cz/forum), interaktivní aplikace na e-shopech (srov. např. http://www.dfordog.co.uk), analýza obsahu veřejných sociálních sítí (Facebook, Twitter…) – konkrétněji viz níže, Social Mention, Traackr, Tweepi…

2. Spolupráce na vývoji produktu
innocentive.com, http://beta.threadless.com/make/, http://blogs.apache.org/OOo/entry/you_can_help_us_improve

3. Monitoring a předpovědi poptávky
Analýza obsahu veřejných sociálních sítí, interní firemní sociální sítě (IBM Connections, Yammer, Chatter, Work.com, Google Apps for Business)…

4. Vyhledávání dodavatelů
Dodávky, subdodávky: ThomasNet.com, Alibaba.com…
Znalostní práce: LinkedIn, glassdoor.com, interní firemní sociální sítě…

5. Marketingová komunikace
Externí sociální sítě, Specializovaná diskusní fóra (srov. např. http://www.o2.cz/osobni/forum), Videa (srov. např. YouTube Powerspin® Infomercial)…

6. Vytváření a posilování prodejních příležitostí
Analýza obsahu veřejných sociálních sítí, tématické blogy(srov. např. http://www.doktorka.cz), videa (srov. např. YouTube Dr. Eben Alexander on recording his audiobook PROOF OF HEAVEN), Attensity, Autonomy, http://www.amazon.com – wish list…

7. Social commerce
Propojení veřejných sociálních sítí a e-shopů (srov. např. http://www.tradepal.com), tematické blogy, fóra či webové stránky s možností nákupu (srov. např. http://www.tripadvisor.com/, https://www.dropbox.com – bonus space for reffering friends, http://www.nike.com – customise it), potenciálně Facebook Graph Search…

8. Péče o zákazníky
Skype, chat (srov. např. http://www.eximtours.cz), Support and FAQ stránky (srov. např. http://support.microsoft.com , elektronické návody (srov. např. http://www.epson.com – Epson Support), videa (YouTube, O2 Guru)…

9. Komunikace a spolupráce v organizaci
Externí sociální sítě (vytváření uzavřených skupin, srov. např. Facebook in Social Sciences na Facebooku), virtualwork.capsa.cz, wikis, interní firemní sociální sítě…

10. Identifikace talentů a jejich propojení s nejvhodnějšími pracovními úkoly
LinkedIn, Facebook (BranchOut, BeKnown, Graph Search), Twitter (Listorious, Locafollow), elance.com, guru.com, traduguide.com, glassdoor.com, stackexchange.com…

Aplikace (poskytovatelé) pro Social Intelligence a analýzu sociálních sítí
Flipboard, paper.li, Alertian, TweetReach, Facebook Insight, Google Analytics, Twitter Analytics, Social Bakers, Ataxo Social Insider (placená služba zaměřená na analýzu českých a slovenských sociálních sítí), socialseek (podporuje češtinu), HyperAlerts…

Po publikaci souhrnné zprávy z výzkumu zde bude k dispozici odkaz na plný text.
Článek Growth of collective intelligence by linking knowledge workers through social media

Posted in Management in the 21st century