Stínování manažerů, trainee programy

Stínování manažerů

Jedná se o program, ve kterém se student během stáže stane ,,stínem‘‘ manažera v renomované firmě, pozná manažerskou praxi a získá praktické zkušenosti, které pak může porovnat s teoretickými znalostmi nabytými ve škole.

V rámci programu získáváte možnost „stínovat“ manažery středního a vrcholového managementu – stanete se účastníkem jejich běžných pracovních aktivit. Programy jsou obvykle určeny pro studenty magisterského a inženýrského VŠ studia jakékoliv české vysoké školy.

Tento typ stáží nabízí celá řada zejména velkých organizací se sídlem v ČR. V minulých letech stínování manažerů umožnily například společnosti GE Money Bank, AEG, Components, Česká Spořitelna, a.s., Grid International CZ s.r.o., Phillip Morris ČR a.s. a mnoho dalších.
Přihlašování pro studenty je spuštěno vždy na podzim po začátku nového semestru. Studenti mající zájem o program zašlou vyplněnou přihlášku, životopis a motivační dopis na e-mail: shadowing@blf.cz
Přihlášku naleznete na webových stránkách www.csr-online.cz v sekci Podpora/Pro studenty
Více informací k nalezení také na:
http://www.csr-online.cz/podpora/pro-studenty/stinovani-csr-manazeru/
https://www.facebook.com/pages/CSR-ONLINECZ/144002895733

 

Trainee programy

Vzdělávací- trainee programy jsou rozvojové a adaptační programy pro studenty posledních ročníků a pro absolventy vysokých škol. Účastníkům poskytují odborný růst a osobní rozvoj. Cestou studentských projektů hledají firmy schopné lidi, ze kterých se snaží přímo v praxi vychovat své odborníky.

Společnosti z různých oborů mají samozřejmě odlišné požadavky a metody.

Zásadní výhoda pro firmu je, že si vybere talentovaného vysokoškolsky vzdělaného člověka, který zatím nemá vžity výrazné pracovní návyky a může si jej formovat dle svých potřeb. Navíc přinese nový pohled nezatížený pracovní kulturou z předchozího zaměstnání.

Hlavní rozdíl oproti stáži je práce ve vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel, podepíšete tedy klasickou pracovní smlouvu. Přijmou vás do konkrétního oddělení, kde budete pracovat na určitém projektu. Pravděpodobně vyzkoušíte ve firmě několik odlišných pozic a pak vám bude nabídnuto nějaké vyšší místo.

Chcete-li se dostat do podobného programu, stačí vám jen váš zájem a iniciativa. Pokud jste studentem nebo absolventem posledního ročníku, pošlete svůj životopis s motivačním dopisem na adresu trainee programu dané firmy a zúčastněte se výběrového řízení. Pokud uděláte dojem a firma o vás projeví zájem, budete zařazeni do programu a máte tak šanci začít úspěšnou kariéru. Trainee programy jsou nejčastěji inzerovány stejnou formou jako ostatní pracovní pozice, tedy na různých pracovních serverech, či přímo na stránkách daných společností.

Více info viz např. http://www.unijobs.cz/clanky/co-jsou-trainee-programy

Zahraniční možnosti:
http://www.eurodesk.cz/staze
http://nastaz.cz/sample-page/odborne-staze/
http://www.upol.cz/aktualita/clanek/nove-nabidky-zahranicnich-pracovnich-stazi-ve-webove-aplikace-intlag/
http://www.upol.cz/struktura-up/rektorat/useky-prorektoru/oddeleni-mezinarodnich-vztahu/oddeleni-mezinarodnich-vztahu/erasmus/staze/

 

 

 

Posted in Do praxe