Vstup generace Z na trh práce

Stručný výstup z výzkumu provedeného na KAE FF UP v Olomouci v rámci projektu IGA_FF_2015_014 Kontinuity a diskontinuity ekonomiky a managementu v minulosti a současnosti.

Vstup generace na trh práce – PDF

Posted in Management in the 21st century