Vstup generace Z na trh práce

Stručný výstup z výzkumu provedeného na KAE FF UP v Olomouci v rámci projektu IGA_FF_2015_014 Kontinuity a diskontinuity ekonomiky a managementu v minulosti a současnosti. Vstup generace na trh práce – PDF

Posted in Management in the 21st century

Analysis of factors effecting the number of railway service companies in Czech Republic

Authors: Lepková, Michaela; Lípová, Petra; Bc. Pilátová, Martina; Supervisor: Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Günter H. Hertel   1. Abstract This paper intends to: Introduce the main Czech railway service companies Analyse the factors effecting their number in Czech republic Give a

Posted in Knowledge Management

Research on sustainable tourism economy

Abstract of the research The project deals with the issue of sustainability from the perspective of consumers / tourists and tourism companies. Its main expected output is the analysis of consumer behavior and understanding of sustainability, further analysis of the

Tagged with: ,
Posted in Management in the 21st century

Kulturní odlišnosti v motivaci znalostních pracovníků Generace Y

Pro konkurenceschopnost současných organizací je nezbytné získat a hlavně udržet motivované mladé znalostní pracovníky. Zároveň je obvyklé vytváření pracovních skupin a týmů, jejichž členové pocházejí z různých zemí, a tedy i kulturních prostředí. Při studiu zdrojů, zabývajících se motivací mladých znalostních

Posted in Management in the 21st century

Jak správně napsat CV a motivační dopis

Jak napsat motivační dopis Motivační či průvodní dopis je dokument popisující vaši osobu, převážně tedy ty vlastnosti, kvůli kterým by si vás měl personalista vybrat do dalších kol výběrového řízení. Hlavním účelem motivačního dopisu je tedy zaujmout. Personalisté obvykle vyhodnocují

Posted in Do praxe

Veletrhy s nabídkami práce, pracovní portály a agentury

Pracovní portály Pracovní portály nabízí spojení mezi českými popřípadě zahraničními zaměstnavateli a uchazeči o zaměstnání. Na portálech jsou inzerovány volné pracovní nabídky se stručnou charakteristikou pracovní pozice. www.jobs.cz www.dobraprace.cz www.dzob.cz www.easy-prace.cz www.unijobs.cz www.nabidky-prace.cz www.prace.cz www.praceunas.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/vmnaup   Veletrhy s nabídkami práce

Posted in Do praxe

Stínování manažerů, trainee programy

Stínování manažerů Jedná se o program, ve kterém se student během stáže stane ,,stínem‘‘ manažera v renomované firmě, pozná manažerskou praxi a získá praktické zkušenosti, které pak může porovnat s teoretickými znalostmi nabytými ve škole. V rámci programu získáváte možnost „stínovat“

Posted in Do praxe

Praxe

Nejjednodušší způsob, jak již během studia načerpat praktické dovednosti a osvojit si základní pracovní návyky. Na rozdíl od běžné brigády její náplň musí vždy korespondovat se studijním zaměřením studenta. Obvykle bývá neplacená, někdy společnost hradí studentovi náklady spojené s výkonem praxe.

Posted in Do praxe

Management in the Era of Social Media

Přestože sociální média jsou k dispozici relativně krátkou dobu, výrazně mění způsoby znalostní práce. Schopnost efektivně využívat tato média je určující pro konkurenceschopnost firem. Cílem projektu Management v éře sociálních médií bylo vymezit oblasti, v nichž je využívání sociálních médií nejperspektivnější a vypracovat

Posted in Management in the 21st century

Insurance company X and assessment of its maturity regarding to ISO 9004:2009 Self-Assessment Model

  Authors: Bc.Martynková Ivona, Bc. Poláchová, Petra, and Bc. Zámrská, Markéta Supervisor: Prof. Dr.-Ing. habil. Günter H. Hertel       WHY dealing with QM and ISO 9004 in the Philosophical Faculty of the Palacky-University in Olomouc / Czech Republic?

Posted in Quality Management