Jak správně napsat CV a motivační dopis

Jak napsat motivační dopis Motivační či průvodní dopis je dokument popisující vaši osobu, převážně tedy ty vlastnosti, kvůli kterým by si vás měl personalista vybrat do dalších kol výběrového řízení. Hlavním účelem motivačního dopisu je tedy zaujmout. Personalisté obvykle vyhodnocují

Posted in Do praxe

Veletrhy s nabídkami práce, pracovní portály a agentury

Pracovní portály Pracovní portály nabízí spojení mezi českými popřípadě zahraničními zaměstnavateli a uchazeči o zaměstnání. Na portálech jsou inzerovány volné pracovní nabídky se stručnou charakteristikou pracovní pozice. www.jobs.cz www.dobraprace.cz www.dzob.cz www.easy-prace.cz www.unijobs.cz www.nabidky-prace.cz www.prace.cz www.praceunas.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/vmnaup   Veletrhy s nabídkami práce

Posted in Do praxe

Stínování manažerů, trainee programy

Stínování manažerů Jedná se o program, ve kterém se student během stáže stane ,,stínem‘‘ manažera v renomované firmě, pozná manažerskou praxi a získá praktické zkušenosti, které pak může porovnat s teoretickými znalostmi nabytými ve škole. V rámci programu získáváte možnost „stínovat“

Posted in Do praxe

Praxe

Nejjednodušší způsob, jak již během studia načerpat praktické dovednosti a osvojit si základní pracovní návyky. Na rozdíl od běžné brigády její náplň musí vždy korespondovat se studijním zaměřením studenta. Obvykle bývá neplacená, někdy společnost hradí studentovi náklady spojené s výkonem praxe.

Posted in Do praxe