Vstup generace Z na trh práce

Stručný výstup z výzkumu provedeného na KAE FF UP v Olomouci v rámci projektu IGA_FF_2015_014 Kontinuity a diskontinuity ekonomiky a managementu v minulosti a současnosti. Vstup generace na trh práce – PDF

Posted in Management in the 21st century

Research on sustainable tourism economy

Abstract of the research The project deals with the issue of sustainability from the perspective of consumers / tourists and tourism companies. Its main expected output is the analysis of consumer behavior and understanding of sustainability, further analysis of the

Tagged with: ,
Posted in Management in the 21st century

Kulturní odlišnosti v motivaci znalostních pracovníků Generace Y

Pro konkurenceschopnost současných organizací je nezbytné získat a hlavně udržet motivované mladé znalostní pracovníky. Zároveň je obvyklé vytváření pracovních skupin a týmů, jejichž členové pocházejí z různých zemí, a tedy i kulturních prostředí. Při studiu zdrojů, zabývajících se motivací mladých znalostních

Posted in Management in the 21st century

Management in the Era of Social Media

Přestože sociální média jsou k dispozici relativně krátkou dobu, výrazně mění způsoby znalostní práce. Schopnost efektivně využívat tato média je určující pro konkurenceschopnost firem. Cílem projektu Management v éře sociálních médií bylo vymezit oblasti, v nichž je využívání sociálních médií nejperspektivnější a vypracovat

Posted in Management in the 21st century